لاغری با دستگاه کویتیشن Ultra sound  و لاغری با دستگاه از جدید ترین روشهای غیر تهاجمی تناسب اندام می باشـد.

این روزها لاغری موضعی به وسیله ی جدیدترین روش لاغری با دستگاه از محبوب ترین راه های لاغری و تناسب اندام بدون رژیم های سخت است.

این سیسـتم اولــترا سوند سبب تشکیل حبابهای ریز در اطراف سلولهای چربی می شود که به شدت در حال لرزش و فوران هسـتند.

برخورد این حباب ها با دیواره سلولهای چربی و ترکیدن آنها سبب پارگی دیواره سلـول .و بیـرون ریخـتن چربی درون سلولی (تری گلیسرید ) و خروج آب درون سلولی می شود .

و اما چربی درون سلولی (تری گلیسـرید) بـه وسیله آنزیم ها به گلیسرول و اسیدهای چرب آزاد تجزیه می شود . گلیسرول نوعی چربی محلـول در آب اسـت که وارد گردش خون می شود و هر سلولی که نیاز به انرژی دارد آن را از خون در یافت کرده به مصرف سـوخت و ساز متابولیسم می رساند .

اسید های چرب غیر محلول در آب به وسیله سیستم گـردش لنـفـاوی به کـبد برده شده و در آنجا به ملکولهای  دیگری تبدیل می شوند و مثل گلیسرول در سلولها به سوخت و ساز می رسند .

کویتیشن شرق تهران (کویتیشن تهرانپارس)

 

 

-یکی از امتیازاتCavitation سرعت جواب دهی و نتـایج درمـانـی بسیار چشمگیر آن می باشد. کاهش سایز در همان جلسه قابل اندازه گیـری و مشاهده است .

گاهی این کاهش سایز به چنـدین سانتی متر در هـر جلسـه می رسـد . از آنجـا که سلولهای چربی از بین می روند در صـورت رعایت رژیم غذایی و حفظ وزن، نتایج کاملاً ماندگار است .

کویتیشن لاغری در درمان چاقیهای موضعی در نقاط مختلف بدن از جمله دور کمر، شکم، باسن، داخل و بیرون ران و بازوها قابل استفاده اســت .

-پس از انجام این روش تخلیه لنفاوی و در ناژ بـا دسـتگاه LPG توصیه می شود. تا دفع مواد زائد سلـولهای چربی راحت تر انجام شـود. کــار با این دستـگاه هیچ عارضه ای ندارد .

مزایای آنالیز وزن و چربی شرق تهران (آنالیز وزن و چربی تهرانپارس ) را در این مقاله بخوانید

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید