تغذیه و رژیم درمانی و لاغری به وسیله ی جدیدترین روش لاغری با دستگاه ازجمله خدماتی است که در کلینیک زیبایی سپیدار بهترین مرکز لیزر ( لیزر مو شرق تهران ) به مراجعین ارائه می شود

  • برنامه کنترل یا کاهش وزن با تغییرات در شیوه زندگی (Life Style) و نوع تغذیه و عادات غذائی است .که فـرد دارای اضــافه وزن را به آهسـتگی و با همان سرعت چاق شــدن درگذشـته به وضعــیت تنـاســب در وزن، اندام و ســلامت جسـمانی خواهد رسانید و آنرا حفظ خواهد نمود.

  • در این شیوه علمـی که به دور از عجــله و شـتابزدگی می باشـد. فرد بدون تحمل گرسنگی و با اتکا به روشهای تغذیه ایرانی و همچـنین علایـق غــذائی خود می تواند بر مشـکل اضـافه وزن فائق آید. عوارض ناخواسته ای نظـیر ریزش مو .عصبی شدن و مشکلات گوارشـی یبوست . خستگی مفرط و از دست دادن اعتماد به نفس در این روش جایگاهی ندارد .
  • تیم تخصصی مرکز تغذیه سپیدار، بعد از تکمیل پرونده ابتدا ضمن بررسی علت چاقی فرد، معاینات و آزمایشات لازم را انجام و سپس با اندازه گیری قد و وزن و محاسبهBMI و آنالیـز بدن، در صـد و منـاطق تجـمع چربی و محاسبه توده عضلانی رژیم غذایی ایده آل هر فردی را پیشنهاد می کنند .
  • رژیم های غذایی این مرکز ، یک رژیم کامل از همه گروههای غذائی (با رعایت هرم غـذائی ) و مطـابق با سـفره ایـرانی و بر اساس علائق و فرهنگ تغذیه ای شخص و همچنین تصحیح عادات غلط غذائی طراحی و تجـویز می شـود .
  • کاهــش وزن در این برنـامه بر اسـاس ماهیـانه 4 کیلوگرم بوده که فرد بدون احساس گرسنگی ودرسلامتی کامل به وزن دلخواه خودخواهد رسـید.
  • در پایان دوره و رسیدن به وزن ایده آل، برنامـه های تثبـیت ونگهـدارنده با ارائه آمـوزش های تغـذیه ای تکمیل می شود .
  • در طی برنامه های کاهش وزن، توصیه های ورزشی متناسب با وضعیت هر فرد توسط کارشناس علوم ورزشی توصیه خواهد شد.درضمـن در صورت نیاز از مشاوره های روان شناسی جهـت درمان پر اشتهائی و پر خوری عصبی استفاده می گـردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید